Velkommen til info om banen.

I menuen i venstre er link til alle relevante oplysninger for spil på banen, baneguides, lokaleregler mm. menuer med + har under menuer som foldes ud ved klik.

 

Her under er en nyhedsblog om arbejde på banen, særlige forhold f.eks. vognforbud, midlertidig lokalregler/bladregel. lejeforbedring og lignende.

2017 10 03 12.02.48På grund af den meget våde eftersommer og efterår, er drivingrange projektet blevet forsinket, det var meningen at rangen skulle være planet ud, greens etableret, muld lagt på samt at græs skulle være sået i dette efterår.
Da det ikke kunne lade sig gøre, på grund af regn, regn og atter regn var forventningerne at vi først kunne åbne rangen midtsommer 2018.
 
Det er imidlertid besluttet at drivingrange etableres med dræn og rullegræs hurtigst muligt i foråret, hvorved den sandsynlige åbningstid (med forbehold for vejret) planlægges til primo maj 2018.
 
daendenosv