Baneservice i Helsingør Golf Club


Formål 

Baneservice skal,

- understøtte at medlemmer og gæster får en god oplevelse ved spil på banen.

- medvirke til at spillet flyder smidigt og dermed optimere udnyttelsen af banekapaciteten,

- kontrollere at ”Klub og ordensregler” overholdes. 

1. Deltagere og organisation 

Baneservice udføres af medlemmer af HGC med fornøden indsigt og personlige kvalifikationer.
Deltagere i baneservice udpeges af baneformanden for en sæson af gangen. Baneservice refererer til baneformanden.
Deltagere i baneservice forsynes med billedlegitimation.
Banekontrol kan udover baneservice også udføres af alle bestyrelsesmedlemmer.
Baneservice/-kontrol udføres af de udpegede på eget initiativ med fornøden koordinering i de perioder, hvor der anses for at være mest behov. 

2. Opgaver 

Baneservice omfatter følgende opgaver:
- vejlede om, og hvis nødvendigt påtale overtrædelse af ”Klub og ordensregler”,
- kontrol af at spillere opfylder betingelser for at benytte banen og træningsarealer,
- vejlede og støtte spillere i at sikre hurtigt spil på banen, herunder hjælpe med til at opløse kødannelser på banen,
- baneservice udføres normalt ikke i forbindelse med klubmatcher, klubmesterskaber og turneringer i DGU-regi. 

3. Påtale og indberetning 

Påtale ved overtrædelse af ”Klub og ordensregler” sker efter baneservice vurdering af situationen. Baneservice kan alt efter overtrædelsens karakter give en advarsel. Dette indberettes til sekretariatet.

I tilfælde af gentagne overtrædelser, eller ved særlig grove overtrædelser kan bestyrelsen idømme medlemmer karantæne eller eksklusion fra klubben.
Ved uberettiget spil på banen bortvises spilleren straks, og der sker indberetning til sekretariatet. 

Klager 

Klager og uoverensstemmelser i forbindelse med baneservice rettes til baneformanden i Helsingør Golf Club.