Fra 2016 blev der indført et revideret Handicap system

 EGA Handicapsystemet 2016-19