Velkommen til HGC´s Seniorgolf´s sider
Det er alvor – men det er tilladt at grine
For medlemskab klik og udfyld
Logo seniorgolf  

Helsingør Seniorgolf, der i år taget hul på sin sjette sæson,
har haft nogle primære mål.

1. At fordoble det medlemstal fra 60 da vi startede til 120.
2. På tre år. at blive Danmarks sjoveste klub i klubben for seniorer.
Første mål er nået, andet mål kan du selv bedømme ved at blive medlem.

hjerteDet gælder livet

Som vi tidligere har meldt ud i nyhedsbreve, så bliver der denne vinter/forår en ekstra aktivitet. Vi skal lære, hvordan vi redder liv.

Vi har for nogle år siden gennemført et kursus i anvendelse af den hjertestarter, vi har hængende i klubben. For deltagerne er den viden ved at være lidt rusten. Vi har fået rigtig mange nye medlemmer siden, så derfor gør vi det igen.

Fredag den 13. april kl. 10.00 bliver der kursus i Helsingør Golfklub for medlemmer af Seniorgolf.

Vi har allieret os med den lokale afdeling af Hjerteforeningen. Kursusleder bliver afdelingssygeplejerske Marie Seehuusen, som er uddannet hjerte – anæstesisygeplejerske.

Hun vil fortælle om Hjertelungeredning + én hjertestarters funktion.

Vi håber, at rigtig mange vil deltage i dette møde. Det gennemføres i klubbens restaurant, hvor vi får kaffe og kage undervejs.

Det koster 33 kr. pr. næse at deltage i dette formiddagsarrangement. Pengene skal på forhånd indbetales på Seniorgolfs konto 2313 nr. 3494 632 518.  Så slipper vi for at stå i kø.

Tilmelding til Michael Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. senest tirsdag den 10. april

 

Indkaldelse til generalforsamling i Helsingør Seniorgolf

Årets åbningsmatch i Helsingør Seniorgolf finder sted på Par3 Banen mandag den 23. april. Der bliver Gunstart kl. 9.00 og frokost med præmieoverrækkelse kl. 12.00. Kl. ca. 13.45 gennemføres årets generalforsamling. Man kan selvfølgelig deltage i generalforsamlingen uden at deltage i åbningsturnering og frokost.

Deltagelse i turneringen er samtidig en bindende tilmelding til frokosten, som koster 125kr.

Dagsorden:

  1.  Valg af dirigent
  2.  Formandens beretning
  3.  Regnskab til godkendelse
  4.  Fastsættelse af indskud/kontingent

                     Bestyrelsen foreslår uændret kontingent 250 kr.

  1.  Forslag fra medlemmer og bestyrelse

                     Bestyrelsen har ingen forslag.

                     Eventuelle forslag til vedtagelse på generalforsamlingen skal være 

                     bestyrelsen i hænde senest tre uger før generalforsamlingen. Send 

                     forslag til: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

  1.  Valg af bestyrelsesmedlemmer.

                     På valg er: Jørn Christoffersen, Ingerlise Sørensen, Hanne Berg og Mads 

                     Teilmann. Alle er er klar til genvalg.

  1.  Valg af revisor og revisor suppleant

                     Bestyrelsen foreslår Christa Aalund.

  1.  Eventuelt

Og i øvrigt:

Kontingent: For at have stemmeret på generalforsamlingen skal kontingent være indbetalt senest 1. april 2018 på reg. 2313 konto nr. 3494 632 518.Kontingentet er uændret 250 kr. pr. år.

Nye medlemmer efter 1. april har også stemmeret.

Formandens beretning, regnskabet og spilleplan 2018 udsendes en af de nærmeste dage

 

Med martshilsen fra bestyrelsen og Nan

Alle informationer om Helsingør Seniorgolf vil fra den nye sæson også fremgå af vores opslagstavle ved indgangen til omklædningsrummene.
De vil også være at finde i Seniorgolfs del af klubbens hjemmeside, det er her hvor du er lige nu.
Vi glæder os til sæsonstart
daendenosv