Oversigt over de 6 grupper.

For at kunne målrette træningen bedst muligt, er juniorene aktuelt opdelt i 6 grupper. der kan komme behov for tilretninger hvis et barns udvikling passer hertil eller vi får mange nye juniorer indmeldt i klubben.